Category Archives: English-Dutch

Bilingual Book English-Dutch: Water

Bilingual Book English-Dutch: “Water”

Bilingual Book English-Dutch: Water (Dutch Edition)
It was early in the morning, and all the kitchen inhabitants had awakened as usual from the aroma of the just brewed Coffee
Het was vroeg in de ochtend en alle keukenbewoners waren zoals gebruikelijk wakker geworden van het aroma van de vers gezette koffie.
“You see, guys, I am the most important drink in the world!” stated Coffee.
“Zien jullie, jongens, ik ben de belangrijkste drank in de wereld!” verklaarde de Koffie.

“I am the one who wakes people up in the morning and gives them the energy for the whole day!”
“Ik ben degene die de mensen in de ochtend wakker maakt en hen de energie geeft voor de hele dag!”